FANDOM


Etap 2
Uciec, ale dokąd?
(ang. Nowhere To Run)
Podstawowe cele
 • Zniszcz wrogie bazy
Warunki porażki
 • utrata wszystkich struktur
 • śmierć Isaaka Pfisterera
Nowe jednostki
Nowe budynki
Poprzednia misja Pierwszy atak
Następna misja Nieprzewidziane skrzyżowanie
Stonebird kampania 102

Uciec, ale dokąd? – drugi etap pierwszej kampanii w grze Stonebird.

Opis przejścia Edytuj

Drugi poziom to także trening, a właściwie nauka efektywnego wykorzystywania lotnictwa. Nasze startowe posiłki to osadnik, giermek, gryf oraz Isaak Pfisterer – postać w grze, której śmierć kończy się porażką. To po prostu ulepszony strzelec, zadaje on blisko 2 razy większe obrażenia niż zwykle. Dobrze ukryty pozwoli oczywiście łatwo odpierać pierwsze ataki wroga. Jednak poziom musimy rozpocząć ekonomicznie i defensywnie, plan bojowy zakłada budowę niewielkiej ilości osadników oraz giermków. W razie nadwyżki złota zawsze możemy zbudować 1-2 kasztele.

Musimy szybko zdobyć dostęp do rafinerii. Gdy to zrobimy, dobudowujemy osadników, a ich chronimy kilkoma giermkami. Pfisterer też ma prawo tu być, on nie zostanie tak szybko ustrzelony. „Półwysep” jest właściwie już nasz, teraz szybko budujemy hangar, po czym 2 gryfy i oddział 20 giermków. Nasza pierwsza kopalnia złota jest bardzo pojemna, dlatego nie zbankrutujemy na tym procederze. Do obrony tego półwyspu warto zatrudnić gorgony – one są całkiem dobre przeciwko wrogim gryfom.

Lepiej jest zaatakować południową bazę wydobywczą wroga. Ma co prawda cztery kasztele, ale pomiędzy daleko posuniętym kasztelem, a krawędzią atakowanej bazy jest spory odstęp – to miejsce musi być przeznaczone do desantu, piechota taką bazę rozwali spokojnie (ale uważaj, bo wróg może posłać tu gorgony i medyków!). Kiedy będzie czysto, od razu wysyłamy osadników i musimy zbudować centrum dowodzenia oraz 2 fabryki. Nowo zagarnięte złoża muszą być wydobywane z dużą szybkością, bowiem teraz musimy przestawić się na budowę gorgon. Nowa baza też musi być jakoś chroniona – do tego nadadzą się ciągle produkowane gorgony oraz parę giermków i 2-3 kasztele. Chyba nie muszę mówić, że lekceważenie powyższych zasad może spowodować przykrą niespodziankę w postaci licznych gryfów.

Gorgony będą w stanie oczyścić górski wał rozdzielający obie bazy wydobywcze. Nimi można spokojnie zdobyć drugą bazę wydobywczą, ale lokowanie trzeciego expa nie opłaci się. W zamian musimy budować teraz nie tylko gorgony, lecz i gryfy – te drugie są niezbędne do niszczenia wrogich hangarów. Oczywiście gryfy muszą wykonać też jakiś desant, by nie zostały szybko zniszczone. Straty ogółem można zminimalizować, nie spiesząc się, głupio na przykład wlecieć kilkoma gryfami w dobrze strzeżone i wyposażone stanowisko przeciwlotnicze.

AI Edytuj

Czerwony Edytuj

Bazy Edytuj

Wróg po całej mapie ma rozstawione dodatkowo 6 kaszteli, każdy otoczony przez 4 giermki.

Ataki Edytuj

Wróg rozpoczyna grę w tym samym momencie co gracz, na poziomie normalnym i trudnym. Na poziomie łatwym AI zaczyna rozgrywkę z 30-sekundowym opóźnieniem.

 • 5:00
  • 6 giermków
 • 10:00
  • 8 giermków
  • 2 medyków
 • 14:00
  • 10 giermków
  • 4 gryfy
 • 21:00
  • 5 giermków
  • 3 strzelców
  • 4 gryfy
 • 26:00 (co 12 minut)
  • 12 giermków
  • 2 gryfy
 • 33:00 (co 12 minut)[1]
  • 6 giermków
  • 6 gryfów

Ulepszenia Edytuj

Wróg rozpoczyna grę w tym samym momencie co gracz, na poziomie normalnym i trudnym. Na poziomie łatwym AI zaczyna rozgrywkę z 30-sekundowym opóźnieniem.

Scenariusz Edytuj

Audyt portalu nadprzestrzennego Edytuj

Technik #1: Panie podporuczniku, znaleźliśmy potencjalne urządzenie, które podtrzymało zasilanie wiru nadprzestrzennego. | Mr. 2nd Lieutenant, we found a potential device that upheld the warp vortex’s power.

Ppor. Dennis Wentz: Zaraz obejrzę to urządzenie. | I‘ll watch this device soon.

Ppor. Dennis Wentz: Wyczytałem jakoś kod rejestracyjny tego pilota. Skontaktuję się z odpowiednimi specjalistami, może w końcu się dowiemy, do czego to służy. | I red the registration code of the remote control. I will contact the related specialists, can in the end we find out what it is.

Ppor. Dennis Wentz (na linii ze specjalistami): Mój drogi kolego, weź sprawdź mi kod rejestracyjny urządzenia. Dyktuję: NSO938 | My dear, take me to check the registration code of the device. I dictate: NSO938

Technik #2: Mógłbyś przerwać rozmowę, panie podporuczniku. | Could you stop the conversation, Mr. 2nd Lieutenant.

Specjalista: To pilot do programowania wirów nadprzestrzennych. Do prawidłowej obsługi takiego typu teleportacji są potrzebne dwa piloty, z których każdy służy do ustalenia lokalizacji wiru. Spytam się, dlaczego Wentz chciał wiedzy o tym sprzęcie. | This pilot for programming warp vortexes. For proper operation of this type of teleportation you need two remote controls, each of which is used to establish the location of the vortex. I ask why Wentz wanted knowledge on this item.

Ppor. Dennis Wentz: Muszę znać zamiary Alvaro Chambersa. To pierwszy groźny wróg, z którym Degronia musi się zmierzyć. Inaczej skurczy nam się strefa naszych wpływów. | I must know the intentions of Alvaro Chambers. This is the first forbidding foe, which Degronya must face. Otherwise, we will shrink our zone of influence.

Specjalista: Hmm... Dlaczego wy pytacie się mnie o ten pilot? | Hmm... Why do you ask me about the pilot?

Ppor. Dennis Wentz: Z taką reakcją, to ja bym pana osobiście zdymisjonował z funkcji specjalisty. Za to, że utrudniasz mi celowo śledztwo w sprawie Chambersa. Może ty jesteś szpiegiem? | With this response, I would you personally dismissed from the position of a specialist. For being harder on me investigation of the Chambers purposely. Maybe you're a spy?

Specjalista: Nie jestem szpiegiem. Mów do diabła, po co tobie wiedza o pilocie! | I'm not a spy. Talk to hell are why would you know about the remote control!

Technik #2 (za chwilę zostaje zabity przez Wentza): Weź przerwij... | Take interrupt ...

Specjalista: Co się tu dzieje, można wyjaśnić, panie podruczniku. | What is happening here, can be explained, Mr. 2nd Lieutenant.

Ppor. Dennis Wentz (zabija kolejnych 2 techników): Pracować! | Work!

Specjalista (Wentz zrywa połączenie): Czy my się słyszymy? | Are we hear?

Po zabójstwie techników, podporucznik Dennis Wentz "przetrzymuje" techników tak, jakby faktycznie zmuszał do wyjaśnienia okoliczności ucieczki Chambersa.

Pfisterer w bazie Edytuj

Ppor. Isaak Pfisterer: Mógłbyś mnie zostawić samego? | Could you leave me alone?

Osadnik (po chwili przerwy): Co się znowu takiego stało? | What again this happen?

Ppor. Isaak Pfisterer: Mam wysoką temperaturę. Musiałbym na razie zostać u siebie w domku. | I have high temperature. I'd have been at home in the cottage, at the moment.

Po chwili do Pfisterera dzwoni Wentz. Słychać wibracje, ale podporucznik Pfisterer nie odbiera tego połączenia, zresztą nie wie, co stało się nieopodal Azubay. Jednak po pewnym czasie do podporucznika dzwoni druga osoba, jest to giermek.

Ppor. Isaak Pfisterer: Myślisz, że mogę rozmawiać z tobą. | Do you think that I can talk to you.

Giermek: Nie uwierzysz, co się stało. Twój kolega złamał kodeks żołnierza, rozstrzelał on naszych zupełnie niewinnych ludzi. | You will not believe what happened. Your friend broke the soldier’s code and he shot the our totally innocent people.

Ppor. Isaak Pfisterer: Jestem zajęty inną sprawą. Muszę podbić Azubay, bo tam przetrzymywanych jest wielu Degrończyków. Wśród tych porwanych osób jest żona Wentza. | I am busy with another matter. I must conquer Azubay, because there are many Degronyas held. Among those kidnapped people is Wentz’s wife.

Giermek: Żona zdrajcy Degronii? | The wife of Degronya’s traitor?

Ppor. Isaak Pfisterer: Odczep się od tego żołnierza! Tylko ty musisz jeszcze podważać dobrą opinię tego wojaka. Gdybym ja cię tu zobaczył, to twoja matka ciebie nie poznałaby! | Get off from that soldier! Only you have still undermine the good reputation of this warrior. If I see you here, your mother does not have recognized you!

Giermek: Ja tylko... | I just...

Podporucznik Isaak Pfisterer przerywa połączenie, oburzony zachowaniem żołnierza.

Gracz niszczy bazy wydobywcze wroga[3] Edytuj

Ppor. Isaak Pfisterer: Jest całe południe dla nas. Azubay za chwilę przestanie istnieć. Tylko o jedno błagam, nie zawiedźcie mnie, moi żołnierze. Bo jak wiecie, przed Degronią i naszą strefą wpływów skompromitował się podporucznik Dennis Wentz. Ale ta zła sława może przeminąć, wystarczy solidnie wkurzyć Otrię. | There's a whole south for us. Azubay in a moment cease to exist. Only one thing I beg you, do not let me down, my soldiers. Because as you know, before Degronya and our sphere of influence, compromised themselves 2nd Lieutenant Dennis Wentz. But the bad reputation may go away, you just piss off solidly Otrya.

Ppor. Isaak Pfisterer: Desantowanie idzie nam w miarę doskonale. Być może także tą samą taktyką zlikwidujemy jedno z miasteczek Otrii? Mam plany uwzględniające słabe punkty tego miasta, zatem będziemy musieli znaleźć dobre przyczółki do wyładowania naszych wojsk. | Landing are doing as well. Maybe the same tactic we liquidate one of the Otrya’s towns? I have plans taking into account the weak points of the city, so we will have to find a good foothold to unload our troops.

Gracz niszczy wszystkie wrogie centra dowodzenia Edytuj

Hector Dubos: Co się tu dzieje?! Mamy zmasowany atak naszych wrogów, żądam natychmiastowego wysłania wsparcia. | What's happening here?! We have a massive attack of our enemies, I demand an immediate dispatch of support.

Krótka rozmowa Pfisterera z giermkiem Edytuj

Ppor. Isaak Pfisterer: Chyba mi temperatura zmalała. Rekrucie, prosiłbym ciebie, abyś przekazał raport z pola walki pewnemu gościowi. On nazywa się Julian Nordin, to kapral służący w jednym z państw degrońskiej strefy wpływów od kilku ładnych lat. | I guess the temperature decreased. Recruit, I would ask you, you gave a report from the battlefield to a certain guest. His name is Julian Nordin, a corporal serving in one of the Degronya’s zone of influence, since few nice years.

Giermek: Dobrze. Ale tych danych mam mało. Myślisz, że one wystarczą do tego raportu? | Well. But these data have little. Do you think they are sufficient for this report?

Ppor. Isaak Pfisterer: W sam raz wystarczą. Nareszcie będę mógł uczcić swój pierwszy sukces w wielkiej wojnie. | These data safely suffice. Finally I will be able to celebrate his first success in the great war.


Przypisy

 1. 31:00 na wysokim poziomie trudności
 2. 26:00 na niskim i średnim poziomie trudności
 3. Dialogi z tego podrozdziału nie wyświetlą się, jeżeli gracz jako pierwszy zniszczy wszystkie budynki głównej bazy wroga