FANDOM


Etap 1
Pierwszy atak
(ang. The First Assault)
Podstawowe cele
Warunki porażki
 • utrata wszystkich struktur
Nowe jednostki
Nowe budynki
Poprzednia misja
Następna misja Uciec, ale dokąd?
Stonebird kampania 101

Pierwszy atak – pierwszy etap pierwszej kampanii w grze Stonebird.

Opis przejścia Edytuj

Pierwszy etap całej gry rozpoczyna krótki samouczek. Zgodnie z poleceniami adiutanta wykonujemy jakieś czynności, także te podstawowe (poruszanie się, patrol itp.). Poziom będziemy rozpoczynać szóstką giermków, będą to podstawowe jednostki bojowe. Na razie musimy zająć wrogą fregatę, będzie jej strzec trzech innych giermków, w najgorszym przypadku powinieneś stracić jednego.

Gra wskaże, gdzie fregatą powinniśmy wykonać desant. Będzie to miejsce gdzieś na północy mapy, po wykonaniu będziemy mieli malutką bazę (centrum dowodzenia i koszary). Naszym zadaniem teraz będzie rozwijanie tej bazy, surowców na pewno nie zabraknie. Nasze zadanie będzie polegało na:

 • zbudowaniu 5 posiadłości (zapewnią w sumie 60 jednostek kontroli)
 • zbudowaniu drugich koszar
 • wybudowaniu kasztelu
 • zbudowaniu fabryki

Zadanie to wykonamy w mniej niż 10 minut, wróg będzie w tym etapie pasywny. Kolejne zadanie będzie polegało na wyszkoleniu odpowiedniej armii, program będzie żądał, aby nasza armia składała się z 10 osadników, 20 giermków, 7 strzelców oraz 2 gorgony. Akurat cel ten wykonujemy w momencie, kiedy wróg wysyła mocniejsze wojska do ataku (na wysokim poziomie atakuje nawet z powietrza, ma on hangar i gryfy). Gdy armia będzie gotowa (pamiętajmy, że niezbędne okaże się też dobudowanie posiadłości), otrzymamy zadanie zajęcia oberż – są to struktury wpływów, za które otrzymujemy co chwilę niewielkie ilości wolframu. Bezkarny dostęp mamy jednak tylko po zaatakowaniu bazy wydobywczej wroga, stworzony taki oddział spokojnie wystarczy na zwycięstwo, a straty będą relatywnie małe. Oberże są też słabo chronione, na upartego wystarczy 10 giermków. Oberże udostępniają nam wolfram, większość badań niestety tego wymaga (energia psi zarówno do tego, jak i budowy zaawansowanych struktur bądź jednostek). Gdy oberże są już nasze, otrzymamy zadanie budowy uniwersytetu i wynalezienia odpowiedniego ulepszenia.

Czas na finałowy atak. Możemy w dalszym ciągu rozbudowywać armię, na mapie mamy 2 wolne kopalnie i 1 wolną rafinerię. Jeśli nam się spieszy, główną bazę możemy rozwalić oddziałem 15 giermków i 8 strzelców. Zgodnie z wątkiem fabularnym gry, ostatnim celem jest zabicie Alvaro Chambersa. Główny wróg to po prostu ulepszony giermek, jednak zadanie mu jakichkolwiek obrażeń zakończy etap powodzeniem.

AI Edytuj

Czerwony Edytuj

Bazy Edytuj

Ataki Edytuj

Wróg rozpoczyna grę, odkąd gracz w kolorze niebieskim zajmie budynki koloru seledynowego.

 • 4:00
  • 4 giermków
 • 7:30
  • 2 giermków
  • 2 strzelców
 • 11:00
  • 6 giermków
  • 1 strzelec
 • 15:00 (co 9 minut)
  • 2 giermków
  • 1 strzelec
  • 1 gorgona
  • 2 gryfy[2]
 • 19:00 (co 9 minut)
  • 6 giermków
  • 2 gorgony

Ulepszenia Edytuj

Wróg rozpoczyna grę, odkąd gracz w kolorze niebieskim zajmie budynki koloru seledynowego.

Scenariusz Edytuj

Rozmowa na wyspie Edytuj

Giermek: Panie podporuczniku, desant zakończył się sukcesem. Najpewniej jesteśmy kilka kilometrów na południe od Azubay. | Mr. 2nd Lieutenant, the landing was successful. We are probably a few kilometers south of Azubay.

Ppor. Isaak Pfisterer: Moi żołnierze, założyłem tutaj niewielką bazę zwiadowczą. Doradzam wam, byście się pospieszyli. Chociaż ten cholerny wiatr musiał wam w tym przeszkodzić, a tego po prostu nie przewidziałem. | My soldiers, I estabilished a small scouting base here. I advise you, you would be hastened. Although the damn wind have you in the hamper, and that simply I'm not anticipated the one.

Ppor. Isaak Pfisterer: Nie mogę mimo wszystko was zawodzić. Dane wywiadowcze mówią o małym wrogim patrolu. Atakujcie lepiej w zwarciu, oni groźni nie są. Za chwilę podleci do was dron. | Despite, I can't fail you. Intel talk about small enemy patrol. Better, if you attacks theirs melee, they aren't dangerous. For the moment, drone flew to you.

Giermek: Zrozumieliśmy. | Roger that.

Ppor. Isaak Pfisterer: Na horyzoncie dron widzi jakiś statek. Być może uda wam się go przejąć, nie jest to wielki gabarytowo sprzęt, może nie jest aż tak mocno obsadzony. Znajdźcie stery, niebawem na wasze urządzenia prześlę współrzędne tejże bazy. | On the horizon, drone sees a ship. Maybe you take it, it is not a great vehicle by overall dimensions, may it isn't so heavily staffed. You find the controls, soon on your device I will send the coordinates of that base.

Gracz zbliża się do sojuszniczej bazy Edytuj

Ppor. Isaak Pfisterer: Akwen wodny jest czysty od zagrożeń. Współrzędne zostały wysłane, płyńcie zatem zgodnie z moimi rozkazami. | Reservoir water is clean of threats. The coordinates were sent, so you have to sail therefore in accordance to my orders.

Wizyta w nowej bazie Edytuj

Osadnik (wyciąga pistolet i kieruje broń w jednego z żołnierzy): Ani kroku dalej! | Not a step further!

Giermek: Spokojnie. My tylko chcieliśmy chronić bazę przed tymi, którzy chronią Azubay. Przed tymi otriańskimi najeźdźcami. | Calmly. We just wanted to protect the base against those who protect the Azubay. Against these Otryan invaders.

Giermek: Dlatego odłoż broń. Obiecujemy rozejm. | Therefore put down your weapon. We promise truce.

Giermek: Natychmiast! | Instantly!

Osadnik (po długim namyśle chowa broń): Tylko nie narozrabiajcie w naszej bazie. Inaczej podporucznik będzie na was obrażony. | Just don’t mischief in our base. Otherwise, the second lieutenant will be abused on you.

Giermek (giermkowie po długim namyśle chowają broń): Przyznajemy się. Po prostu przybyliśmy na rozkaz Pfisterera, pan już wcześnie o naszym przełożonym wspominał. Chyba, że taki niedorajda musiał kogoś z kimś pomylić. Na pewno do was nie wtargnęli ci, którzy wierzą w Otrię. | We confess. Just arrived at the Pfisterer’s command, master early recalled about our superior. Unless such fop have someone with someone went wrong. Surely, those who believe in Otrya, they haven’t invaded you.

Gracz wybuduje drugie koszary Edytuj

Ppor. Isaak Pfisterer: Jestem pod wrażeniem, rekrucie. Zarządzanie tą zwiadowczą bazą idzie ci coraz lepiej. Będzie czekać ciebie dekret, zgodnie z którym wyszkolisz znacznie silniejszy oddział, zdolny do pokazania, że oni świetnie nadają się do oblężenia Azubay! | I'm impressed, recruit. Management of the scouting base it going better and better. You will have to wait a decree, according to which you train a much stronger squad, able to show that they are perfect for the siege of Azubay!

Ppor. Isaak Pfisterer: Pamiętaj jednak, że piechota to nie wszystko. Potrzebny będzie też sprzęt zmechanizowany. Jeżeli Azubay na pewno jest chronione przez piechotę, to pewnie mają i strzelców – rozstawionych w najlepszych miejscach do ostrzału. Dlatego istnieje coś takiego jak gorgona, minimum dwie jej sztuki mają ułatwić to oblężenie. | Remember, however, that the infantry is not everything. You also need mechanized equipment. If Azubay certainly is protected by a infantry you probably have shooters – seeded in the best places to fire. That is why there is such a thing as a gorgon, at least two these entities to simplify this siege.

Ppor. Isaak Pfisterer: Swoją drogą, atak często jest bardzo skuteczną metodą samoobrony. W końcu wróg też się rozwija, być może dokładnie tak samo szybko, co ty. Wystarczy jednak znaleźć słabe jego punkty i wykorzystać to do inwazji. Moje dane wywiadowcze sugerują, że mniejszy posterunek wojskowy można zaatakować z minimum dwóch stron. | By the way, the attack is often a very effective method of self-defense. In the end, the enemy also is developing, maybe exactly as quickly as you. But you just find his weak points and use it to invade. My intel suggests that a smaller military post, you can attack that with at least of two sides.

Gracz wyszkoli odpowiednią armię Edytuj

Osadnik: Panie podporuczniku, melduję, że armia jest gotowa. | Mr. 2nd Lieutenant, report that the army is ready.

Ppor. Isaak Pfisterer: Rozumiem. Wojska są już w stanie gotowości. Mam pytanie właśnie do Breta Richardsona. | I understand. Troops are already on standby. I have a question just to Bret Richardson.

Mjr Bret Richardson: Podporuczniku, jaki masz znowu problem? | 2nd Lieutenant what your problem again?

Ppor. Isaak Pfisterer: Są może dokładniejsze informacje o niewielkim miasteczku w pobliżu Azubay? | May be there more detailed information about a small town near Azubay?

Mjr Bret Richardson: Kilka godzin temu odlatywały stamtąd dwa statki powietrzne. Nie jestem pewien, co może to oznaczać. Ściąganie posiłków, patrol zwiadowczy, przekazanie jakiś poufnych informacji, prowokacja... Wybacz. | A few hours ago flew there two aircraft. I'm not sure about it could mean. Sending support, reconnaissance patrol, transfer of any sensitive information, provocation ... Excuse me.

Mjr Bret Richardson: Spróbuję jeszcze coś wydobyć w ciągu najbliższych kilkunastu minut. Wszystko, co mogę w swojej mocy i wierze. | I'll try to bring out something else in the next few minutes. All I can in our power and faith.

Ppor. Isaak Pfisterer: A może faktycznie wyślesz jakieś wsparcie? | Can actually you send any assistance?

Mjr Bret Richardson: Niestety, nie. Musimy chronić Skuję, w odpowiedzi na atak rakietowy na jedno z miast. Oni już wiedzą, że muszą się rozproszyć. W końcu oni mają dobry system antyrakietowy, jeżeli przegapią drugi pocisk, Skuja skompromituje się na arenie międzynarodowej. A tym bardziej przed samą Degronią. | Unfortunately, no. We must protect the Shuya in response to a missile attack on one of the cities. They already know that they have to disperse. In the end, they have a good anti-missile system if you miss the second missile, Shuya embarrass internationally. And especially just before the Degronya.

Mjr Bret Richardson: Podporuczniku, jeżeli się upierasz, mogę wysłać pojazdy wodne. | 2nd Lieutenant, if you insist, I can send watercraft.

Ppor. Isaak Pfisterer: Majorze, zapomnij! Chyba, że chcesz natychmiast uderzyć na Azubay. Póki co muszę próbować podbić niewielkie miasteczko, które jest na obrzeżu Azubay. Same Azubay może być bardzo dobrze chronione, dlatego muszę zniszczyć wszystkie wrogie bazy tylko dlatego, by móc zablokować Otrii ściąganie wsparcia. | Major, forget it! Unless you want to immediately hit the Azubay. For now I must try to conquer the small town, which is on the outskirts of Azubay. Same Azubay can be very well protected, so I have to destroy all enemy bases just to be able to block sending support for Otrya.

Mjr Bret Richardson: Panie podporuczniku. Statki te po prostu jakieś promy przewożące sprzęt. Skąd ty wiesz, że Azubay może nie być podatny na ataki wodne? Każde najlepiej chronione miasto nie może być niewrażliwe na wszystko. Byt zawsze ma wady i zalety, tylko ty wyolbrzymiasz swój wizerunek pod tym kątem. | Mr. 2nd Lieutenant. These vessels are just some ferries carrying combat equipment. How do you know that Azubay may not be vulnerable to aquatic attack? Each of best protected city can not be immune to everything. Existence always has advantages and disadvantages, you only exaggerating your image in this respect.

Ppor. Isaak Pfisterer: Co ci się znowu nie podoba? Ja jestem o wiele rang bardziej doświadczony niż ty. Za chwilę, to w ciągu chwili wydobędziesz wszystko to, co chroni Azubay oraz jego granice. | What you don’t like again? I’m a lot of ranks more experienced than you. For the moment, it's over moment bring out everything that protects Azubay and its boundaries.

Mjr Bret Richardson: Zrobię to, czego ty chcesz. Ale daj mi święty spokój! | I'll do whatever you want. But leave me alone!

Początek ataku na główną bazy wroga Edytuj

Kpr. Alvaro Chambers: Moi drodzy ludzie. Ruszcie się, musicie włączyć portal nadprzestrzenny. | My dear men. Come on, you must turn on the warp gate.

Osadnik: Trochę poczekasz. Być może odeprzemy jakoś wrogi atak. Może być naprawdę liczny. | Wait a minute. Maybe we resist enemy attack. It can be really numerous.

Kpr. Alvaro Chambers (morduje osadnika, poprzez strzał z pistoletu): Naprawiać! Albo przypłacicie za to swoim sercem. | Repair! Or you will pay for that your heart.

Ppor. Isaak Pfisterer (po 15 sekundach przerwy): Ciekawe, co za wielki wir się ujawnił na moich oczach? | I wonder what the great vortex is revealed before my eyes?

Ppor. Dennis Wentz: To jest portal nadprzestrzenny. Jeżeli go nie wyłączysz, mogą być poważne konsekwencje biernej postawy. W niewielkim miasteczku, które jest jedną z lepszych barier Azubay, znajduje się kapral Alvaro Chambers. Jeżeli ucieknie przez portal, to od razu doniesie, że prowadzimy zmasowany atak na Otrię, po czym Szmesja zadecyduje, że będzie walczyć z nami wspólnymi i bardziej rozwiniętymi siłami. Nietrudno się domyśleć, ale Szmesja stawia na taktykę i właśnie jej największą zaletą jest zdolność do kontroli umysłu. | It is a warp gate. If you won’t turn it off, they can be serious implications a passive attitude. In the small town, which is one of the better barriers of the Azubay, there is corporal Alvaro Chambers. If he would escaped through the portal, they immediately will report that we conduct massive attack on Otrya, then Smessya decides that it will fight with us common and more advanced forces. It is not hard to guess, but Smessya focuses on tactics and was its biggest advantage is the ability to control the mind.

Ppor. Dennis Wentz: Nie jestem oczywiście pewien, czy ten wir zadziała. Musisz mimo to szybko zareagować i ująć tego kaprala. Najlepiej żywego. | I'm not sure, of course, whether this vortex work. You still react quickly and capture the corporal. For the best, alive.

Ppor. Isaak Pfisterer: Skąd wiesz, że Chambers byłby do tego zdolny? | How do you know that Chambers would be capable of that?

Ppor. Dennis Wentz: Miał miejsce atak bombowy w Gimmercross. Zabitych było wielu policjantów. Kapral obwinia mnie o to, że ja osobiście zdetonowałem ciężarówkę z materiałami wybuchowymi. Tym bardziej, że w zamachu zginęła młoda policjantka – właśnie jego narzeczona. | There was a bomb attack in Gimmercross. Many policemen has been killed. Corporal blames me is that I personally detonated a truck with the explosives. The more that the bombing killed a young policewoman - just his fiancee.

Ppor. Dennis Wentz: Przez to nie mogę osobiście ujawniać się w Otrii. Gdyby tak się stało, nie musiałbym mówić, że nawet jeden głośny wybuch skłoniłby tego wroga do wydania nas. | Therefore I can not personally appear in Otrya. If that happened, I would not say that even one loud explosion would encourage the enemy to spend us.

Alvaro Chambers zostaje ranny w plecy Edytuj

Giermek: Chyba Chambers oberwał. Widzę, jak pomału upada na ziemię. | I think Chambers have been hit. I can see how slowly falls to the ground.

Ppor. Isaak Pfisterer: Otrzymaliście chyba wyraźny rozkaz ode mnie, by złapać go żywego. Ale nie, chcecie pogrążyć nasze mocarstwo. Takich żołnierzy zabiłbym natychmiastowo. | Unless you have received a clear order for me to catch him alive. But no, you want to plunge our empire. These soldiers I would have killed immediately.

Giermek: Nie słyszeliśmy nic o tym rozkazie. | We have not heard anything about that order.

Giermek (po wyciągnięciu smartwatcha): Nie mogę! Ja dostałem podobno jakąś wiadomość. Zaraz ją przeczytam... | I can not! I got a message apparently. Immediately I read it ...

Giermek (po przeczytaniu wiadomości ginie od strzału w głowę): Nawet wibracji nie włączyłem... | Even, I didn’t turn on the vibration...

Ppor. Isaak Pfisterer: Jaka znowu wiadomość? Jak od któregoś z naszych, to pewnie musi być potajemna informacja o tym, jak postępować z Chambersem. | What the message again? As one of our, I would probably have to be covertly information about how to deal with Chambers.

Giermek (po przeczytaniu wiadomości; mówi ten, który zabił innego giermka): Teraz muszę się przyznać do błędu. Zabiłem żołnierza, którego zabijać nie powinien. | Now I have to admit error. I killed a soldier, which I shouldn’t kill.

Giermek (czyta wiadomość): Zaraz zobaczę, co tam pisze. Co to ma znaczyć?! Kiedy ty wrócisz do domu. | Immediately I see what it say. What's that supposed to mean?! When you get home.

Giermek (patrzy na Chambersa): Żołnierze! Kapral ucieka, schwytać go, zostawić go żywego! Na wszelki wypadek. | Soldiers! Corporal running out, so catch him, leave him alive! Just in case.

Giermek: Odpuść. On jest za daleko, a ci jego strażnicy ciągle do nas strzelają. | Forgive. He is too far away, and those of his guardians still shooting at us.

Chambers dotyka wiru portalu nadprzestrzennego, po czym znika.

Ciekawostki Edytuj

Przypisy

 1. Na mapie ma on koordynaty (67,362), pojawia się ono jedynie na wysokim poziomie trudności i jest tak ulokowany, że gracz nie ma możliwości zniszczenia tego budynku.
 2. Tylko na wysokim poziomie trudności.